Seeniorklient

Nordea kliendiprogrammi luues oleme mõelnud ka eakamatele klientidele. Kui olete ületanud 60 eluaasta künnise, siis on hulgaliselt soodustusi võimaldava hõbe- või kuldkliendi taseme saavutamine Teie jaoks oluliselt lihtsam.

Nordea kliendiprogrammi luues oleme mõelnud ka eakamatele klientidele. Kui olete ületanud 60 eluaasta künnise, siis on eraklientide arvelduspaketiga liitudes enamus igapäevaseid pangatoiminguid Teile täiesti tasuta. Lisaks on hulgaliselt soodustusi võimaldava hõbe- või kuldkliendi taseme saavutamine Teie jaoks oluliselt lihtsam.

Soodustuste saamiseks peate täitma vaid laenude, hoiuste ning investeeringute kogusummale seatud nõuded.

Juba varasemalt kliendiprogrammis osalevate klientide vanuse, pangateenuste kasutuse aktiivsuse ning mahu osas peame ise arvestust ning teavitame Teid uuele klienditasemele jõudmisest.

Seeniorkliendina hõbe- või kuldkliendi taseme soodustuste saamiseks piisab, kui täidate   säästmis- ja investeerimistoodete kogusummale ja kastutatavate panga-, liisingu-, pensioni- ja/või kindlustustoodete arvule seatud nõuded. .

 • Kui Teil on Nordea pangas vähemalt üks arvelduskonto, kasutate vähemalt ühte panga-, liisingu-, pensioni- ja/või kindlustustoodet ning omate hoiuseid ja/või investeeringuid kogusummas vähemalt 2 000 eurot, saate 60. eluaasta künnise ületades hõbekliendiks.
  Näiteks on Teil arvelduskontol 1 000 eurot ning sõlmitud tähtajalise hoiuse leping summas 1 000 eurot ja ongi Teil kasutatavate pangateenuste arvu ja varade mahu nõue täidetud.
 • Kui aga lisaks arvelduskontole kasutate veel vähemalt kahte panga-, liisingu-, pensioni- ja/või kindlustustoodet  ning Teie  hoiuste ja/või investeeringute kogusumma on vähemalt 5 000 eurot, saame Teile pakkuda meie kõige hinnalisema kliendi, kuldkliendi, staatust. Kuldkliendiks saamine võimaldab Teile personaalse nõustaja teenused oma rahaasjade veelgi paremaks korraldamiseks.
  Näiteks on Teil arvelduskontol 1 000 eurot, kasutate igapäevaste sisseostude tegemiseks Nordea Maestro pangakaarti ning lisaks olete sõlminud tähtajalise hoiuse lepingu summas 4 000 eurot ja ongi Teil kuldkliendi staatuse saamiseks vajalik pangateenuste arv ja varade kogusumma olemas.

Juba varasemalt kliendiprogrammis osalevate klientide vanuse, pangateenuste kasutuse aktiivsuse ning mahu osas peame ise arvestust ning teavitame Teid uuele klienditasemele jõudmisest.

Hea idee - perega koos on kõrgema klienditaseme saavutamine lihtsam!

Täna on ainukese pangana Nordea kliendiprogramm perekeskne - perega liitumisel arvestatakse kvalifitseerumiseks vajalikke säästmis- ja investeerimistoodete kogusummasid ja tootekasutust kõigi pereliikmete pealt kokku, soodustused kehtivad samuti kõigile pereliikmetele. Koos on lihtsam kvalifitseeruda!

Seeniorkliendina on hõbe- või kuldkliendi taseme saavutamine Teie jaoks oluliselt lihtsam. Soodustuste saamiseks peate täitma vaid hoiuste ning investeeringute kogusummale seatud nõuded ning hõbekliendina kasutama vähemalt 1 ja kuldkliendina vähemalt 2 pangateenust.

Kui Teil on Nordea pangas vähemalt üks arvelduskonto, kasutate vähemalt üht panga-, liisingu-, pensioni- ja/või kindlustustoodet ning omate hoiuseid ja/või investeeringuid kogusummas vähemalt 2 000 eurot, saate 60 eluaasta künnise ületades hõbekliendiks.

Kui aga kasutate lisaks arvelduskontole veel vähemalt kahte panga-, liisingu-, pensioni- ja/või kindlustustoodet ning Teie hoiuste ja/või investeeringute kogusumma on vähemalt 5 000 eurot, saame Teile pakkuda meie kõige hinnalisema kliendi, kuldkliendi, staatust.

Juba varasemalt kliendiprogrammis osalevate klientide vanuse, pangateenuste kasutuse aktiivsuse ning säästu ja investeerimistoodete kogusumma osas peame ise arvestust ning teavitame Teid uuele klienditasemele jõudmisest.

Ühelt tasemelt teisele liikumine toimub automaatselt vastavalt sellele, kuidas muutub Teie ja Teie pere aktiivsus Nordea pangateenuste kasutamisel. Klienditaseme arvutamisel arvestatakse  säästu- ja investeerimistoodete kogusummat.

Hõbe- või kuldkliendi tasemele üleviimine

Kõrgemale tasemele jõuate, kui täidate uue taseme tingimused kahel järjestikusel kuul.

Hõbe- või pronkskliendi tasemele üleviimine

Teie klienditase langeb, kui kehtiva taseme tingimused jäävad täitmata kuue järjestikuse kuu jooksul.

Seeniorkliendina olete teretulnud kasutama ühte või enamat allpool olevatest toodetest

 

Nordea kliendiprogrammis lähtutakse säästmis- ja investeerimistoodete kogumahu kindlaksmääramisel:

 • arvelduskonto keskmisest kuusaldost
 • investeerimiskonto keskmisest kuusaldost
 • tähtajalise hoiuse, kogumishoiuse ja lastehoiuse keskmisest kuusaldost
 • reservhoiuse keskmisest kuusaldost
 • Nordea investeerimisfondide osakute väärtusest nende turuhinnas kuu lõpu seisuga
 • Nordea III samba pensionifondi osakute puhasväärtusest kuu lõpu seisuga
 • üksikinstrumentide (aktsiad, investeerimisfondid) väärtusest kuu lõpu seisuga
 • indeksvõlakirjade kuulõpu saldost

Toodetena lähevad kliendiprogrammis kliendigrupi taseme hindamisel arvesse:

Igapäevapanganduse valdkonnas:

 • Interneti- ja/või telefonipank
 • Deebetkaart
 • Krediitkaart
 • Püsikorraldus
 • E-arve püsimakse teenus

Säästmise, investeerimise ja pensioni valdkonnas:

 • Tähtajaline hoius
 • Kogumishoius
 • Lastehoius
 • Reservhoius
 • Nordea investeerimisfondide osakud
 • Indeksvõlakirjad
 • Nordea Pensions Estonia III samba pensionifondi osakud
 • Üksikinstrumendid (aktsiad, investeerimisfondi osakud)

Laenu ja liisingu valdkonnas:

 • Eluasemelaen
 • Reservlaen
 • Remondilaen
 • Ideelaen
 • Tarbimislaen
 • Hariduslaen
 • Riiklikult tagatud õppelaen
 • Arvelduskrediit
 • Nordea Finance Estonia autoliising

Kindlustuse valdkonnas:

 • Nordea kodukindlustus
 • Nordea laenukindlustus

NB! Vaadake lähemalt, millised hinnasoodustused ootavad Teid hõbe- või kuldkliendina.

Seeniorina pronkskliendi soodustused

 • Tasuta erakliendi arvelduspakett
 • Ilma kuu- ja aastatasuta deebetkaart.
  NB! Sularaha väljavõtmine on selle kaardiga tasuta kõigis Nordea sularahaautomaatides Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras. Ja veel - aastal 2014 oleme lisanud Eestis 20 automaadile ka tasuta sularaha sissemaksmise võimaluse.

Kanname hoolt, et Teie kasutusaktiivsuse suurenedes liigute automaatselt hõbe- või kuldkliendi tasemele ning Teie käsutuses on antud tasemele vastavad soodustused.

Meie kliendiprogrammis on võimalik osaleda koos pereliikmetega. Sellisel juhul arvestame automaatselt kõigi pereliikmete kasutusaktiivsust ning järgmisele tasemele jõudes laienevad ka kõik soodustused kogu Teie perele.

Seeniorina hõbekliendi soodustused

 • Tasuta erakliendi arvelduspakett
 • Ilma kuu- ja aastasuta deebetkaart.
  NB! Sularaha väljavõtmine on selle kaardiga tasuta kõigis Nordea sularahaautomaatides Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras. Ja veel - aastal 2014 oleme lisanud Eestis 20 automaadile ka tasuta sularaha sissemaksmise võimaluse.
 • 15%ne hinnavõit paljudelt igapäevastelt pangateenustelt.
 • Reservhoiuse kõrgem intress.
 • 15% väiksemad kulud autoliisingu lepingu sõlmimisel.

Seeniorina kuldkliendi soodustused

 • Personaalne nõustaja, kes on Teile abiks kõigis tähtsamates pangandusküsimustes. Teie nõustaja tunneb Teid, arvestab Teie vajadustega ning tema vahendusel on Teie käsutuses kogu Nordea kompetentsid ja asjatundlikkus. Leppides temaga kokku regulaarsed kohtumised, saate läbi arutada Teie jaoks olulisimad finantsküsimused.
 • Kiirete küsimuste lahendamiseks on ööpäevaringselt Teie käsutuses klienditoe number 6283300, mis tagab Teile kiire ja asjatundliku nõustamise muuhulgas ka töövälistel aegadel.
 • Tasuta erakliendi arvelduspakett.
 • Ilma kuu- ja aastasuta deebetkaart.
  NB! Sularaha väljavõtmine on selle kaardiga tasuta kõigis Nordea sularahaautomaatides Eestis, Lätis, Leedus, Venemaal, Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras. Ja veel - aastal 2014 oleme lisanud Eestis 20 automaadile ka tasuta sularaha sissemaksmise võimaluse.
 • 30%ne soodustus paljudelt igapäevastelt pangateenustelt.
 • Reservhoiuse kõrgemad intressid.
 • 30% madalam  autoliisingu lepingutasu.
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Soovitused ja nõuanded

Täna heidame pilgu ühele Nordeas toimunud nõustamisele

Lugege lähemalt..

Finantsotsused tuleb teha targalt ja läbimõeldult

Lugege lähemalt..

Erakliendi arvelduspakett
Erakliendi arvelduspakett Seeniorkliendile TASUTA