Investeerimisfondid

Kui soovite rahale kõrgemat tootlust kui hoius suudab pakkuda ja teadvustate investeerimisega seotud riske, võivad just investeerimisfondid olla Teie jaoks sobiv lahendus. Meil on pakkuda lai valik erinevatesse piirkondadesse ja varaklassidesse investeerivaid fonde üle maailma.
 
Investeerimisfond koondab endas sarnaste eesmärkidega investorite vara, mida haldab professionaalne fondijuht.

Fondijuht paigutab investorite raha vastavalt fondi tingimustele aktsiatesse ja/või võlakirjadesse. Investeeringud jagatakse erinevate aktsiate/võlakirjade vahel, et hajutada riske ja saada osa mitmete erinevate ettevõtete edust. Investeerimisfond võimaldab saavutada efektiivset riskide jaotust ja häid kasvuvõimalusi juba üpris väikeste summadega.

 • Meie pikaajalised kogemused maailma raha- ja aktsiaturgudel aitavad koostada Teie võimaluste ning riskitaluvusega sobiva investeerimisportfelli.
 • Teie investeeringuid haldab professionaalne ja kogenud fondijuht ning Teil on lihtne oma investeeringute käekäiku jälgida.
 • Teie raha paigutamisel meie investeerimisfondidesse lähtutakse riskide hajutamise põhimõttest.

 

Miks investeerida fondidesse?

 • Võimaldab ligipääsu erinevatele investeerimispiirkondadele, kuhu erainvestoril oleks muidu keeruline ja kallis pääseda
 • Võimaldab efektiivselt hajutada investeerimisega kaasnevaid riske 
 • Fondiosakuid saab igal ajal osta ja müüa

Meil on pakkuda laia valikut investeerimisfonde, kuhu kuuluvad nii aktsia- kui võlakirjafondid. Esindatud on erinevad investeerimispiirkonnad Euroopast Lõuna-Ameerikani, Kaug-Idast USAni, lisaks on meil valikus näiteks Aafrikasse investeeriv fond, mida sageli just ei leia.

Võlakirjafonde on nii EUR kui USD põhiseid, samuti kõikides meie panga põlise koduregiooni - Skandinaavia valuutades.

Aktsiafondide haldamisel on meil kasutusel erinevad investeerimisstrateegiad:

 • Väärtusfondide strateegia näeb ette turu ebaefektiivsusest tulenevate, allahinnatud aktsiate tuvastamise. Kui turg korrigeerib allahinnatud ettevõtte aktsia väärtust, kajastub see investorile fondiosaku hinna tõusuna.
 • Kasvufondide ülesandeks on leida kasvufaasis olevaid kõrge potentsiaaliga ettevõtteid. Kasvufondid on üldjuhul suurema tulupotentsiaaliga kui väärtusfondid, kuid toovad kaasa ka suurema volatiilsuse ja kõrgema riski.
 • Võlakirjafondid paigutavad investorite raha peamiselt võlakirjadesse. Kõrge reitinguga võlakirjadesse investeeriva fondi riskiaste on suhteliselt madal, samuti on aga madal ka oodatav tootlus. Osad võlakirjafondid (high yield bond funds) on spetsialiseerunud kõrge riskiga võlakirjadesse investeerimisele. Nende fondide tootluspotentsiaal on kindlasti oluliselt kõrgem tavalise võlakirjafondiga võrreldes, aga samuti ka riskiaste.
 • Reservfondid investeerivad lühiajalistesse võlakirjadesse, mille lunastustähtaeg jääb üldjuhul 2 aasta piiresse või nende intress vaadatakse üle vähemalt kord aastas. Reservfondid pakuvad stabiilsust, nende riskiaste on madal, aga samuti ka potentsiaalne tootlus.
Tutvuge lähemalt investeerimisfondide tootlusega.
 • Fondijuht paigutab investorite raha vastavalt fondi tingimustele aktsiatesse ja/või võlakirjadesse.
 • Investeeringud jagatakse erinevate aktsiate/võlakirjade vahel, et hajutada riske ja saada osa mitmete erinevate ettevõtete edust.
 • Investeerimisfond võimaldab saavutada efektiivset riskide jaotust ja juba üpris väikeste summadega.

 

Me järgime alates 2007. aasta 1. novembrist kehtivat investeerimisteenuste osutamisele Euroopa Liidus ühtlustatud reeglistikku MiFID - Markets in Financial Instruments Directive.

Direktiiviga kehtestatud nõuded suurendavad investori kaitset ning parandavad investeerimisteenuste läbipaistvust.

Sellel eesmärgil oleme kehtestanud investeerimisteenuse osutamist kirjeldavad üldtingimusedPDF

Tutvuge kindlasti investeeringutega seotud riskide kirjeldusegaPDF

Leidke sobiv investeerimisstrateegia!

 • Milline peaks olema minu investeeringute struktuur? Kas peaksin oma raha paigutama fondidesse või hoopis hoiusele? See sõltub Teie eesmärkidest, riskitaluvusest ja sellest, kui pikaks ajaks saate varad investeerida.
 • Pikema investeerimisperioodi juures on Teil rohkem võimalusi. Lühiajaliselt on aktsiaturgude liikumised ettearvamatud ja investeerimine sinna suure riskiga. Pikaajaliselt kõikumised tasanduvad ja kui majandus kasvab, kajastub see ka aktsiahindades.
 • Leidke enda jaoks sobivaim investeerimisstrateegia.
INVESTEERINGUD
Väärtpaberikonto
Väärtpaberikonto avamine Tasuta

EVK väärtpaberikonto avamine

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 4 €
 • 23 €
EVK väärtpaberikonto avamine pensionifondide ostuks Tasuta
Väärtpaberikonto sulgemine Tasuta
Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu 1

EVK väärtpaberikonto haldustasu, millel ei ole väärtpabereid

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 0.60 €
 • 8 €
EVK väärtpaberikonto erakliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 10 000 euro
 • üle 10 000 euro, kuid mitte üle 100 000 euro
 • üle 100 000 euro

 

 • 0.60 €
 • 1.50 €
 • 3.50 €
EVK väärtpaberikonto ärikliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 3 000 000 euro
 • üle 3 000 000 euro

 

 • 0,0025 %, min 8 €
 • 80 € + 0,001 % summast, mis ületab 3 000 000 €

Väärtpaberikonto, millel hoitakse

 • Investeerimisfondide osakuid või indeksvõlakirju
 • Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria, Euroclear (võlainstrumendid), Hispaania, Hongkong, Itaalia, Jaapan, Kanada, Madalmaad, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Singapur, Soome, Šveits, Taani, Ühendkuningriik, USA)
 • Muude turgude globaalsed väärtpaberid

 

 • Tasuta
 • 0.01% väärtpaberi väärtusest 2, min 1.60 €
 • Kokkuleppel
Tehingud fondiosakutega
Nordea Investment Funds S.A. valitsetavad fondid

Aktsiafondid, segafondid ja fondifondid

 • Ost (väljalasketasu + tehingutasu)
 • Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)
 • Ost püsikorralduse alusel

 

 • 1%, min. 1 €
 • 1%, min. 1 €
 • 1%

Võlakirjafondid

 • Ost (väljalasketasu + tehingutasu)
 • Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)
 • Ost püsikorralduse alusel

 

 • 0.50%, min. 1 €
 • 0.50% , min. 1 €
 • 0.50%
Reserv- ehk rahaturufondid
 • Ost (väljalasketasu + tehingutasu)
 • Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)
 • Ost püsikorralduse alusel
 • 0.30%, min. 1 €
 • 0.30%, min. 1 €
 • 0.30%
Vahetustehing sama fondi allfondide vahel3 3.20 €
Nordea Funds Ltd. valitsetavad fondid
Aktsiafondid

Müük

1%

Võlakirjafondid

Müük

0.50%

East Capital fondid 3
Osakute müük 3.20 €
Indeksvõlakirjad
Märkimine esmaturul Tasuta
Ost järelturul 3%
Müük Tasuta
Igakuine hooldustasu Tasuta
Tehing määratud vastaspoolega 6 €
VÄÄRTPABERITEGA KAUPLEMINE
Aktsiatehingud 5
Eesti 0.20% min 3.20 €
Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Holland, Norra, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA 0.20% min 20 €
EVK aktsiate märkimine Tasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Poola 0.30% min 30 €
Singapur 0.50% min 50 €
Teised turud Kokkuleppel
Võlakirjatehingud
Võlakirjade märkimine 5 0.10% min 20 €
EVK võlakirjade märkimine 5 Tasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Võlakirjatehingud järelturul 5

Kohalik turg: 0.10% min 40 €
Euroturu võlakirjad: 0.30% min 40 €
Muud võlakirjad: vastavalt lepingule, kuid mitte rohkem kui  2%, min 40 €

Muud väärtpaberitehingud
Pangasisene väärtpaberiülekanne 6 €

EVK väärtpaberid

 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne
 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne EVK ja teise depositooriumi vahel
 • DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne

 

 • 4.50 €
 • 18 €
 • 3.20 €

Tehingud allolevate riikide mitte-EVK väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu meie pangas

 • Euroclear (fikseeritud tulu), Austria, Belgia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Holland, Poola, Hispaania, Šveits, Suurbritannia, USA
 • Austraalia, Hong Kong, Singapur ja Jaapan
 • Teised riigid

 

 • 40 €
 • 70 €
 • Kokkuleppel
Väärtpaberiülekanne kogu EVK väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus)
 • Teise kontohalduri juurde
 • Teise kontohalduri juurest meie panka

 

 • 15 €
 • Tasuta
Tühistamine/parandamine 4 Vastava tehingu teenustasu
VÄLJAVÕTTED (3)

Perioodiline EVK väärtpaberikonto väljavõte

 • Kalendriaasta kohta
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (Eestis)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (välismaale)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga

 

 • Tasuta
 • 3 €
 • 6.50 €
 • 0.30 €
EVK väärtpaberikonto väljavõte pangakontorist või faksiga 3 €
Väärtpaberikonto väljavõte kliendi soovil:
 • Pangakontorist
 • Internetipangast (ei ole digiallkirjastatud)
 • Internetipangast (digiallkirjastatud)
 • E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)
 • Postiga Eestisse ja välismaale

 

Tasuta
Tasuta
5 €
5 €
5 €

MUUD VÄÄRTPABERITEGA SEOTUD TEENUSED

Pandi registreerimine EVK-s

10 €
Tehing EVK-s panditud väärtpaberiga 15 €
Finantstagatise registreerimine EVKs 35 €
Muud väärtpaberitega seotud teenused Kokkuleppel
1 Väärtpaberikonto  hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.
2 Väärtpaberite väärtus leitakse kalendrikuu lõpu seisuga. Börsil noteeritud aktsiate puhul lähtutakse kuu viimase börsipäeva sulgemishinnast, muude väärtpaberite puhul nende nimiväärtusest ning investeerimisfondi osakute puhul puhasväärtusest.
3 Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.
4 Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.
5 Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.

Igakuiselt uuendatav valik fonde, mis võiksid finantsturgude hetkeolukorda arvestades hästi täiendada portfelli teisi investeerimistooteid.

   

Climate and Environment Equity Fund

Tulu üleminekult madalama kasvuhoonegaasi tasemega, jätkusuutlikule majandusele

 • Tarbijate kasvav teadlikkus sunnib ettevõtteid tegelema kliimamuutuse ja jätkusuutlikkuse teemadega
 • Fond investeerib ettevõtetesse, mis oma kliimamõjude vähendamise lahendustega muudavad maailma paremaks
 • Fookus on ettevõtetel, mis tegutsevad alternatiivenergia, ressursisäästlikkuse ja keskkonnakaitse valdkonnas
 • Pakub head tootlust, kuna teadvustab valdkonna vähest teadusuuringutega kaetust ja pakub kindla veendumusega investeerimisideede kontsentreeritud portfelli
 • Kogenud ja stabiilne portfellijuhtimise meeskond, mis kasutab fundamentaalanalüüsi ja alt-üles investeerimisprotsessi alahinnatud ettevõtete leidmiseks ja analüüsimiseks

Fondi tootlus >>

European Cross Credit Fund

Kõrgem tootlus mõistliku riskiga

 • Kasutage ära võlakirjade reitinguagentuuride poolt tekitatud struktuurseid ebaefektiivsusi
 • Investeerib peamiselt Euroopa ettevõtetesse, mille krediidireiting on investeerimisjärgu ja kõrge riski piiril
 • Üritab pakkuda investeerimisjärgu võlakirjade portfellist paremat tootlust, kuid madalama riskiga kui „puhtal“ kõrge riskiga võlakirjade portfellil
 • „Alt üles“ meetod, mis kindlustab, et valitud saavad ainult tugevate fundamentaalnäitajatega ettevõtete võlakirjad
 • Ainult korporatiivvõlakirjad, mitte-finantsettevõtete omad (ei ole pangandus- ega kindlustusettevõtteid)

Fondi tootlus >> 

European Small and Mid Cap Equity Fund

Avasta huvitavaid kasvuvõimalusi vähe analüüsitud turusegmendis

 • Väikeste ettevõtete aktsiad on odavamad ja neil on selle tõttu rohkem potentsiaali
 • Praegune leebe rahapoliitika ning keskpanga stiimuliprogramm toetavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiaid
 • Ennast tõestanud investeerimisprotsess, mis keskendub kasvuteguritele ning kasumlikkusele terves väärtusahelas ja kasutab info saamiseks otsekontakte nii ettevõte juhtkonnaga kui ka tarnijatega ja klientidega
 • Ajalooliselt näitas fondijuhi võimet järjepidevalt fondi võrdlusindeksit lüüa;
 • 4 Morningstar tähte.
 

Fondi tootlus >>

US Total Return Bond Fund

Tootlus efektiivse riskijuhtimisega

 • Fond püüab maksimeerida absoluuttoolust, kasutades ära MBS turu ebaefektiivsusi, järgides samal ajal aktiivse riskijuhtimise piiranguid
 • Üks suurimatest ning kogenumatest MBS valdkonna meeskondadest maailmas tagab investeerimisstrateegia eluvõime ja unikaalsuse
 • Fondi allhalduriks on Los Angeleses asuv DoubleLine Capital LP ning peaportfellihalduriks on  tunnustatud Jeffrey Gundlach

 

 

Fondi tootlus >> 


Käesoleval veebilehel avaldatud teave on üldine informatsioon teatavate, panga poolt pakutavate investeerimisfondide kohta. Arvestades olukorraga finantsturul, võiks klient meie hinnangul tutvuda esmajärjekorras nimetatud investeerimisfondidega, et hinnata nende sobivust ja vastavust oma investeerimiseesmärkide ja finantsvõimekusega ning seega sobivust oma investeerimisportfelliga. Soovime rõhutada, et investeerimisfondide andmete avaldamine käesoleval veebilehel ei ole investeerimissoovitus ja selle alusel ei tohiks klient teha investeerimisotsuseid. Enne investeerimisotsuse tegemist peaks klient igal juhul tutvuma vastava toote kohta käivate tingimustega ja kaaluma vastava fondi sobivust oma investeerimisportfelliga.
 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa?
Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa? Selline küsimus tekib paljudel väikeinvestoritel kohe, kui turul tekib langus. Lugege lähemalt...

 

Investeerimine on igaühe võimalus
Investeerimine on igaühe võimalus Vastupidiselt levinud suhtumisele pole investeerimine jõukate privileeg, vaid elementaarne osa iga inimese rahaasjade planeerimisest. Lugege edasi...

Targa naise viis rahaharjumust

Ajaloolistel põhjustel on mehed paremad majandajad ja edukamad investorid. Naised ei suuda säästa nii palju kui kainelt ja kaalutlevalt mõtlevad mehed. Kas tõesti? 

Lugege lähemalt ...

Kui palju teab tavainimene üldse investeerimisest?

“Inimesed võiksid olla oma rahale paremad peremehed." ütleb Nordea säästmis- ja investeerimistoodete üksuse juht Ege Metsandi.

Lugege intervjuud ...

Kes võidavad aktiivselt juhitud fondidest?

Kas valida pankade poolt pakutud aktiivselt juhitud fonde või investeerida otse indeksit jälgivatesse börsil kaubeldavatesse fondidesse?

Lugege lähemalt ...

 

Fondid fookuses


Igakuiselt uuendatav valik fonde, mis hetke finantsturgude olukorraga arvestades peaks hästi täiendama teisi investeerimistooteid portfellis.

Loe veel..