Väärtpaberikonto

Kui olete otsustanud paigutada oma raha väärtpaberitesse, tuleb Teil esmalt avada väärtpaberikonto.
 

Meil on võimalik avada kahte tüüpi väärtpaberikontot:

 1. Eesti Väärtpaberite Keskregistris (EVK-s) asuv konto
 2. pangasisene väärtpaberikonto.

EVK-s avatud kontot kasutatakse Eesti, Läti ja Leedu väärtpaberite hoidmiseks ja nendega tehingute tegemiseks.
Pangasisene väärtpaberikonto on mõeldud muude investeerimisvarade jaoks nagu näiteks meie panga või teiste välisfondide osakute hoidmiseks.

Väärtpaberikonto avamiseks sõlmite pangaga väärtpaberikonto lepingu.

INVESTEERINGUD
Väärtpaberikonto
Väärtpaberikonto avamine Tasuta

EVK väärtpaberikonto avamine

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 4 €
 • 23 €
EVK väärtpaberikonto avamine pensionifondide ostuks Tasuta
Väärtpaberikonto sulgemine Tasuta
Väärtpaberikonto igakuine hooldustasu 1

EVK väärtpaberikonto haldustasu, millel ei ole väärtpabereid

 • erakliendile
 • ärikliendile

 

 • 0.60 €
 • 8 €
EVK väärtpaberikonto erakliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 10 000 euro
 • üle 10 000 euro, kuid mitte üle 100 000 euro
 • üle 100 000 euro

 

 • 0.60 €
 • 1.50 €
 • 3.50 €
EVK väärtpaberikonto ärikliendile, millel ei ole väärtpabereid või millel hoitavate väärtpaberite väärtus 2 kokku on
 • kuni 3 000 000 euro
 • üle 3 000 000 euro

 

 • 0,0025 %, min 8 €
 • 80 € + 0,001 % summast, mis ületab 3 000 000 €

Väärtpaberikonto, millel hoitakse

 • Investeerimisfondide osakuid või indeksvõlakirju
 • Globaalsed väärtpaberid (Austraalia, Austria, Euroclear (võlainstrumendid), Hispaania, Hongkong, Itaalia, Jaapan, Kanada, Madalmaad, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Singapur, Soome, Šveits, Taani, Ühendkuningriik, USA)
 • Muude turgude globaalsed väärtpaberid

 

 • Tasuta
 • 0.01% väärtpaberi väärtusest 2, min 1.60 €
 • Kokkuleppel
Tehingud fondiosakutega
Nordea Investment Funds S.A. valitsetavad fondid

Aktsiafondid, segafondid ja fondifondid

 • Ost (väljalasketasu + tehingutasu)
 • Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)
 • Ost püsikorralduse alusel

 

 • 1%, min. 1 €
 • 1%, min. 1 €
 • 1%

Võlakirjafondid

 • Ost (väljalasketasu + tehingutasu)
 • Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)
 • Ost püsikorralduse alusel

 

 • 0.50%, min. 1 €
 • 0.50% , min. 1 €
 • 0.50%
Reserv- ehk rahaturufondid
 • Ost (väljalasketasu + tehingutasu)
 • Müük (tagasivõtmistasu + tehingutasu)
 • Ost püsikorralduse alusel
 • 0.30%, min. 1 €
 • 0.30%, min. 1 €
 • 0.30%
Vahetustehing sama fondi allfondide vahel3 3.20 €
Nordea Funds Ltd. valitsetavad fondid
Aktsiafondid

Müük

1%

Võlakirjafondid

Müük

0.50%

East Capital fondid 3
Osakute müük 3.20 €
Indeksvõlakirjad
Märkimine esmaturul Tasuta
Ost järelturul 3%
Müük Tasuta
Igakuine hooldustasu Tasuta
Tehing määratud vastaspoolega 6 €
VÄÄRTPABERITEGA KAUPLEMINE
Aktsiatehingud 5
Eesti 0.20% min 3.20 €
Austraalia, Austria, Belgia, Kanada, Taani, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Hong Kong, Iirimaa, Itaalia, Jaapan, Läti, Leedu, Holland, Norra, Hispaania, Rootsi, Šveits, Suurbritannia, USA 0.20% min 20 €
EVK aktsiate märkimine Tasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Poola 0.30% min 30 €
Singapur 0.50% min 50 €
Teised turud Kokkuleppel
Võlakirjatehingud
Võlakirjade märkimine 5 0.10% min 20 €
EVK võlakirjade märkimine 5 Tasu märgitud prospektis, min 3.20 €
Võlakirjatehingud järelturul 5

Kohalik turg: 0.10% min 40 €
Euroturu võlakirjad: 0.30% min 40 €
Muud võlakirjad: vastavalt lepingule, kuid mitte rohkem kui  2%, min 40 €

Muud väärtpaberitehingud
Pangasisene väärtpaberiülekanne 6 €

EVK väärtpaberid

 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne
 • FOP ehk makseta väärtpaberiülekanne EVK ja teise depositooriumi vahel
 • DVP ehk makse vastu väärtpaberiülekanne

 

 • 4.50 €
 • 18 €
 • 3.20 €

Tehingud allolevate riikide mitte-EVK väärtpaberitega, kui tehingu vastaspoole konto ei asu meie pangas

 • Euroclear (fikseeritud tulu), Austria, Belgia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Holland, Poola, Hispaania, Šveits, Suurbritannia, USA
 • Austraalia, Hong Kong, Singapur ja Jaapan
 • Teised riigid

 

 • 40 €
 • 70 €
 • Kokkuleppel
Väärtpaberiülekanne kogu EVK väärtpaberikonto saldo ulatuses (kontohalduri vahetus)
 • Teise kontohalduri juurde
 • Teise kontohalduri juurest meie panka

 

 • 15 €
 • Tasuta
Tühistamine/parandamine 4 Vastava tehingu teenustasu
VÄLJAVÕTTED (3)

Perioodiline EVK väärtpaberikonto väljavõte

 • Kalendriaasta kohta
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (Eestis)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta postiga (välismaale)
 • Päeva, dekaadi, kuu või kvartali kohta e-postiga

 

 • Tasuta
 • 3 €
 • 6.50 €
 • 0.30 €
EVK väärtpaberikonto väljavõte pangakontorist või faksiga 3 €
Väärtpaberikonto väljavõte kliendi soovil:
 • Pangakontorist
 • Internetipangast (ei ole digiallkirjastatud)
 • Internetipangast (digiallkirjastatud)
 • E-posti teel (digiallkirjastatud, krüpteeritud)
 • Postiga Eestisse ja välismaale

 

Tasuta
Tasuta
5 €
5 €
5 €

MUUD VÄÄRTPABERITEGA SEOTUD TEENUSED

Pandi registreerimine EVK-s

10 €
Tehing EVK-s panditud väärtpaberiga 15 €
Finantstagatise registreerimine EVKs 35 €
Muud väärtpaberitega seotud teenused Kokkuleppel
1 Väärtpaberikonto  hooldustasule lisandub käibemaks. Hooldustasu debiteerib pank väärtpaberikontoga seotud arvelduskontolt tasu arvestamise kuule järgnevas kalendrikuus.
2 Väärtpaberite väärtus leitakse kalendrikuu lõpu seisuga. Börsil noteeritud aktsiate puhul lähtutakse kuu viimase börsipäeva sulgemishinnast, muude väärtpaberite puhul nende nimiväärtusest ning investeerimisfondi osakute puhul puhasväärtusest.
3 Väärtpaberikonto väljavõtte tasule lisandub käibemaks.
4 Kui tehingukorralduse tagasivõtmisega kaasneb pangale hinnamuutustest, teistele institutsioonidele makstavatest trahvidest vms. tulenev kulu, debiteerib pank vastava kulu kliendi arvelduskontolt.
5 Teenust pakutakse vaid privaatpanganduse klientidele.
 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa?
Rahakasvataja põhiküsimus: kas müüa või mitte müüa? Selline küsimus tekib paljudel väikeinvestoritel kohe, kui turul tekib langus. Lugege lähemalt...

 

Investeerimine on igaühe võimalus
Investeerimine on igaühe võimalus Vastupidiselt levinud suhtumisele pole investeerimine jõukate privileeg, vaid elementaarne osa iga inimese rahaasjade planeerimisest. Lugege edasi...

Targa naise viis rahaharjumust

Ajaloolistel põhjustel on mehed paremad majandajad ja edukamad investorid. Naised ei suuda säästa nii palju kui kainelt ja kaalutlevalt mõtlevad mehed. Kas tõesti? 

Lugege lähemalt ...

Kui palju teab tavainimene üldse investeerimisest?

“Inimesed võiksid olla oma rahale paremad peremehed." ütleb Nordea säästmis- ja investeerimistoodete üksuse juht Ege Metsandi.

Lugege intervjuud ...

Kes võidavad aktiivselt juhitud fondidest?

Kas valida pankade poolt pakutud aktiivselt juhitud fonde või investeerida otse indeksit jälgivatesse börsil kaubeldavatesse fondidesse?

Lugege lähemalt ...