Fondide tulemused

Mai 2017

Mais oli finantsturge taaskord üsna suuresti mõjutamas erinevad poliitilised sündmused kuid peamised suuremad aktsiaturud jätkasid pigem positiivsetes toonides. Euroopa turgudele avaldas suurt mõju Prantsusmaa presidendivalimised, mille tulemusi oodati väga pingsalt. Võitjaks osutunud E. Macron tõi teatava kindluse, et Euroopa Liidu suuruselt teise majandusruumi visioon ja tegevuskava saavad jätkuvalt olema Euroopa Liitu toetavad. Samuti tugevnes mais nii Prantsusmaa valimistulemuste kui ka Euroopa tuumikriikide majandusnäitajate toel euro teiste peamiste valuutade suhtes.
USA ettevõtete esimese kvartali majandustulemused olid üle ootuste tugevad. Paranes ka vahepeal nõrgenenud USA tööturu statistika, mille tulemusena on turuosalised üsna veendunud, et FED on tõstmas juunis intressimäärasid.
Aktsiafondidest olid mais heade tulemustega Euroopa,  arenevate turgude ning USA tehnoloogiasektori aktsiafondid. Suurimat negatiivset mõju aga avaldasid investeeringud USA aktsiafondidesse. Suuresti tänu euro tugevnemisele dollari vastu olid meie euro põhised investeeringud USA aktsiafondidesse negatiivsete tootlustega.
Võlakirjainvesteeringutest oli suuresti tänu euro tugevnemisele dollari vastu negatiivse tulemusega USA ettevõtete võlakirjafond ja arenevate riikide võlakirjafond.

Mai jooksul suurendasime osakaalu Euroopa riikide võlakirjafondis ning Saksamaa aktsiafondis.

Parimate soovidega

Olli Enqvist
Nordea Pensionifondide fondijuht


Aruanded

Investeeringute aruanne pensionifond A

Investeeringute aruanne pensionifond B

Investeeringute aruanne pensionifond C

Investeeringute auranne pensionifond A Pluss

Investeeringute aruanne Intress Pluss

Investeeringute aruanne Aktsiad 100

Prospektid

Prospektides on toodud fondide peamised tegevuspõhimõtted ning prospektis olev info annab aluse hinnata fondi sobilikkust kliendile.

II sammas
Pensionifondi A Pluss prospektPDF
Pensionifondi A prospektPDF
Pensionifondi B prospektPDF
Pensionifondi C prospektPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 prospektPDF

Pensionifondi Intress Pluss prospektPDF

 

 

Tingimused

Fondi tingimused on ametlikuks dokumendiks, millega sätestatakse fondi  eesmärk ning riskitase, samuti fondi toimimise alused, õigused ja kohustused. 

II sammas - kehtivad alates 01.01.2016
Nordea Pensionifond A PlussPDF
Nordea Pensionifond APDF
Nordea Pensionifond BPDF
Nordea Pensionifond CPDF

 

kehtivad alates 01.09.2017
Nordea Pensionifond A PlussPDF
Nordea Pensionifond A
Nordea Pensionifond BPDF
Nordea Pensionifond CPDF

Pensionifondide muudatuste olulisuse hindaminePDF  

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 tingimusedPDF

Pensionifondi Intress Pluss tingimusedPDF

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..