Fondide tulemused

Juuli 2017

Juulis olid finantsturud suvele omaselt võrdlemisi rahulikud. Nii Euroopa Keskpank, USA Föderaalreserv kui ka Jaapani Keskpank jätsid intressitasemed hetkel muutmata. Kui USA on juba alustanud oma rahapoliitika normaliseerimist, siis Euroopa Keskpank võib sellega algust teha juba algaval sügisel. Majandustulemuste hooaeg on alanud nii Euroopas kui USA-s positiivselt, suur osa avalikustatud tulemustest on ületanud analüütikute ootusi.
USA dollari 3.6%-ne nõrgenemine Euro vastu juulis avaldas negatiivset mõju ka meie globaalsetele ja Põhja-Ameerika investeeringutele. Suurt rolli dollari nõrgenemisel omavad tõenäoliselt ka tagasilöögid USA presidendi ettevõtmistes viia täide oma valimiskampaania ajal antud lubadusi.

Kuu kokkuvõttes jäi pensionifondide aktsiaportfelli tootlus negatiivseks kuid kinnisvara- ja võlakirjaportfellid olid positiivsete tootlusnumbritega.

Juulis müüsime maha madalama krediidireitinguga ettevõtete võlakirjafondi ning vähendasime positsioone Euroopa ettevõtete ja riikide võlakirjafondides. Täiendavad investeeringud tegime globaalsetesse aktsiafondidesse.

Parimate soovidega

Olli Enqvist
Nordea Pensionifondide fondijuht


Aruanded

Investeeringute aruanne pensionifond A

Investeeringute aruanne pensionifond B

Investeeringute aruanne pensionifond C

Investeeringute auranne pensionifond A Pluss

Investeeringute aruanne Intress Pluss

Investeeringute aruanne Aktsiad 100

Prospektid

Prospektides on toodud fondide peamised tegevuspõhimõtted ning prospektis olev info annab aluse hinnata fondi sobilikkust kliendile.

II sammas
Pensionifondi A Pluss prospektPDF
Pensionifondi A prospektPDF
Pensionifondi B prospektPDF
Pensionifondi C prospektPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 prospektPDF

Pensionifondi Intress Pluss prospektPDF

 

 

Tingimused

Fondi tingimused on ametlikuks dokumendiks, millega sätestatakse fondi  eesmärk ning riskitase, samuti fondi toimimise alused, õigused ja kohustused. 

II sammas - kehtivad alates 01.01.2016
Nordea Pensionifond A PlussPDF
Nordea Pensionifond APDF
Nordea Pensionifond BPDF
Nordea Pensionifond CPDF

 

kehtivad alates 01.09.2017
Nordea Pensionifond A PlussPDF
Nordea Pensionifond A
Nordea Pensionifond BPDF
Nordea Pensionifond CPDF

Pensionifondide muudatuste olulisuse hindaminePDF  

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 tingimusedPDF

Pensionifondi Intress Pluss tingimusedPDF

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..