Fondide tulemused

Veebruar 2017

Veebruar oli finantsturgudel positiivne kuu ning klientide varad kasvasid kõikides meie pensionifondides. USA peamised aktsiaindeksid lõpetasid kuu tugevate tulemustega. Lisaks on järjest vähenev tööpuudus ja inflatsioonitaseme lähenemine Föderaalreservi poolt seatud eesmärgitasemeni muutnud üsna tõenäoliseks intressitasemete tõstmise märtsis.
Euroopa turgudel valitses samuti positiivne meeleolu kuid turuosalistes on mõnevõrra ebakindlust tekitamas lähenevad presidendivalimised Prantsusmaal. Samas, vaatamata Suurbritannia eelseisvatele lahkumisläbirääkimistele Euroopa Liidust, liigub sealne  majandus valdavalt ülesmäge ning Inglismaa keskpank tõstis alanud aastal majanduskasvu prognoosi 2%-ni.

Nordea pensionifondides olid valdav enamus investeeringuid veebruaris positiivsete tootlusnumbritega. Suurim panus klientide vara kasvatamisel tuli investeeringutest USA aktsiafondidesse. Samuti tugeva tulemuse tegid globaalsed aktsiafondid. Võlakirjainvesteeringutest näitas head kasvu Põhja-Ameerika ettevõtete ning arenevate turgude ettevõtete  võlakirjafondid. Võlakirjainvesteeringutest näitasid head kasvu arenevate turgude võlakirjafondid.

Veebruaris likvideerisime aktsiapositsiooni USA tervishoiusektoris ning suurendasime investeeringute osalusi Euroopa, globaalses, Jaapani ja Põhja-Ameerika tehnoloogiasektori aktsiafondides.

Parimate soovidega

Olli Enqvist
Nordea Pensionifondide fondijuht


Aruanded

Investeeringute aruanne pensionifond A

Investeeringute aruanne pensionifond B

Investeeringute aruanne pensionifond C

Investeeringute auranne pensionifond A Pluss

Investeeringute aruanne Intress Pluss

Investeeringute aruanne Aktsiad 100

Prospektid

Prospektides on toodud fondide peamised tegevuspõhimõtted ning prospektis olev info annab aluse hinnata fondi sobilikkust kliendile.

II sammas
Pensionifondi A Pluss prospektPDF
Pensionifondi A prospektPDF
Pensionifondi B prospektPDF
Pensionifondi C prospektPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 prospektPDF

Pensionifondi Intress Pluss prospektPDF

 

 

Tingimused

Fondi tingimused on ametlikuks dokumendiks, millega sätestatakse fondi  eesmärk ning riskitase, samuti fondi toimimise alused, õigused ja kohustused. 

kehtivad alates 01.01.2016
Nordea Pensionifond A PlussPDF
Nordea Pensionifond APDF
Nordea Pensionifond BPDF
Nordea Pensionifond CPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 tingimusedPDF

Pensionifondi Intress Pluss tingimusedPDF

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..