Fondide tulemused

Jaanuar 2017

2017. aasta esimene kuu möödus finantsturgudel suuresti poliitiliste uudispealkirjade meelevallas. Peamiselt käsitlesid need äsja ametisse nimetatud uue USA presidendi esimesi ja üsna radikaalseid otsuseid. Nende otsuste mõju finantsturgudele on investoritel veel üsna raske prognoosida. USA-s algas jaanuariga ka majandusaasta tulemuste avalikustamise hooaeg. Kuigi vaid pooled S&P 500 ettevõtetest on jõudnud tulemused avalikustada, siis positiivse sentimendi eestvedajateks tunduvad olevat energia- ja finantssektori ettevõtted.

Euroopa Keskpank avalikustas jaanuaris oodatult, et intressitasemed jäetakse samale tasemele ning aprillist vähendatakse võlakirjade kokkuostmise programmi mahtusid 60 miljardi euroni kuus. Samuti teatas Jaapani Keskpank, et jätkatakse oma leebet monetaarpoliitikat.

Põhja-Ameerika ning globaalsete aktsiafondide negatiivset tootlust möödunud kuul aitasid mõnevõrra tasakaalustada Efteni kinnisvarafondide ning Euroopa aktsiafondide tugevad tulemused.

Euroopa Keskpanga uudis võlakirjade ostuprogrammi vähendamisest tekitas teatavat müügisurvet, mille tulemusena ka Nordea konservatiivsete pensionifondide investeeringute väärtus vähenes.

Jaanuaris tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika finants- ja tehnoloogiasektori ning globaalsesse aktsiafondi ja Euroopa riikide ning ettevõtete võlakirjafondidesse.

Parimate soovidega

Olli Enqvist
Nordea Pensionifondide fondijuht


Aruanded

Investeeringute aruanne pensionifond A

Investeeringute aruanne pensionifond B

Investeeringute aruanne pensionifond C

Investeeringute auranne pensionifond A Pluss

Investeeringute aruanne Intress Pluss

Investeeringute aruanne Aktsiad 100

Prospektid

Prospektides on toodud fondide peamised tegevuspõhimõtted ning prospektis olev info annab aluse hinnata fondi sobilikkust kliendile.

II sammas
Pensionifondi A Pluss prospektPDF
Pensionifondi A prospektPDF
Pensionifondi B prospektPDF
Pensionifondi C prospektPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 prospektPDF

Pensionifondi Intress Pluss prospektPDF

 

 

Tingimused

Fondi tingimused on ametlikuks dokumendiks, millega sätestatakse fondi  eesmärk ning riskitase, samuti fondi toimimise alused, õigused ja kohustused. 

kehtivad alates 01.01.2016
Nordea Pensionifond A PlussPDF
Nordea Pensionifond APDF
Nordea Pensionifond BPDF
Nordea Pensionifond CPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 tingimusedPDF

Pensionifondi Intress Pluss tingimusedPDF

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..