Fondide tulemused

Märts 2017

Finantsturgudel on 2017 aasta alanud pigem positiivsetes toonides. USA turgude kasv märtsis mõnevõrra pidurdus ning ollakse äraootaval seisukohal kas uus administratsioon ikkagi suudab väljakuulutatud poliitikat ka tegelikkuses ellu viia. Võib uskuda, et poliitilised uudised USA-st on veel mõnda aega investorite käitumist tugevalt mõjutamas.
Pärast Austria ja Hollandi valimistulemusi, kus Euroopa vastased poliitikud jäid kaotajateks, on hirm Euroala lagunemisest mõnevõrra taandumas. Lisaks on saabuvate Prantsusmaa valimiste kohta tehtud viimased uuringud kinnitamas Euroopa Liidu suhtes positiivselt meelestatud Emmanuel Macron-i edu euro-vastase Le Pen-i ees.
Kui enamus regioonides liigub majandus pigem vaikselt ülesmäge, siis Suurbritannias on hakanud inflatsioon järsult suurenema ning palkade kasv aeglustunud. Kui lisada siia veel algavad lahkumisläbirääkimised Euroopa Liidust, siis Suurbritannia majanduse lähitulevik saab tõenäoliselt olema täis ettearvamatusi.
 
Heade tootlustega olid investeeringud Euroopa ja arenevate turgude aktsiatesse ning Efteni kinnisvarafondid. Seevastu enamus Põhja-Ameerika aktsiafonde ning võlakirjainvesteeringud olid märtsis negatiivsete tootlusnumbritega.

Märtsis tegime täiendavad investeeringud Euroopa investeerimisjärguga ettevõtete ja riikide võlakirjafondidesse ning globaalsetesse aktsiafondidesse. Uue instrumendina lisasime portfelli madalama krediidireitinguga ettevõtete võlakirjafondi osakud.

Parimate soovidega

Olli Enqvist
Nordea Pensionifondide fondijuht


Aruanded

Investeeringute aruanne pensionifond A

Investeeringute aruanne pensionifond B

Investeeringute aruanne pensionifond C

Investeeringute auranne pensionifond A Pluss

Investeeringute aruanne Intress Pluss

Investeeringute aruanne Aktsiad 100

Prospektid

Prospektides on toodud fondide peamised tegevuspõhimõtted ning prospektis olev info annab aluse hinnata fondi sobilikkust kliendile.

II sammas
Pensionifondi A Pluss prospektPDF
Pensionifondi A prospektPDF
Pensionifondi B prospektPDF
Pensionifondi C prospektPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 prospektPDF

Pensionifondi Intress Pluss prospektPDF

 

 

Tingimused

Fondi tingimused on ametlikuks dokumendiks, millega sätestatakse fondi  eesmärk ning riskitase, samuti fondi toimimise alused, õigused ja kohustused. 

kehtivad alates 01.01.2016
Nordea Pensionifond A PlussPDF
Nordea Pensionifond APDF
Nordea Pensionifond BPDF
Nordea Pensionifond CPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 tingimusedPDF

Pensionifondi Intress Pluss tingimusedPDF

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..