Nõuanded ja viited

Penisonikogumises loeb edukus üle pika ajaperioodi. Oluline on varade kasv, et penisonipõlves oleks võimalikult lihtne elada. Meie pensionifondid on olnud edukad oma klientide vara kasvatamises. Kogu ja kasvata oma pensioni meie pangas!
 

Pension on kestvusala. Mitte sprint.

Pensionikoguja kolm mõttekohta
  • Riskida kasvu nimel või mitte?
  • Kas fondi investeeringust on mulle kasu?
  • Millal tegutseda, mida teha?

Uurige järele


 

Pensioni kogumisel loeb tulemus, mitte teenustasud

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Pensionifondide tootluste numbreid vaadates võib tihti üllatuda, et need numbrid on ühekohalised ega ulatu kümnetesse protsentidesse. Miks see nii on ja millega tuleb tegelikult tootluse hindamisel arvestada?

Lugege edasi


 

Pension ei ole sokid, mis vahetamist vajaks.

Kas ja millal vahetada pensionifondi?Pensionifondi tasub vahetada, kui selleks on vajadus. Igaühel on vahetamiseks oma põhjus, olgu selleks siis soov suurema kasvu järele või hoopis konservatiivsema fondi valimine riskide vältimiseks. Päris niisama vahetamine ei ole mõttekas, sest sellega kaasnevad kulud. Vahetamisest oodatav kasu peaks kindlasti olema suurem kui sellega kaasnevad kulud.

Lugege edasi
Pensionifonde juhitakse aktiivselt, valides igapäevaselt parimaid võimalusi pensionikogujate vara kasvatamiseks ja riskide juhtimiseks. Me ei rakenda majandusharu ega regioonipõhist lähenemist -  fondide vara investeeritakse vastavalt sellele, kus nähakse parimaid võimalusi.  

Pensionifondide senine edu tugineb neljal põhimõttel, mida igapäevaselt järgime:
Likviidsus Fondifondi põhimõte

Kõik pensionifondide varad peavad olema turul kaubeldavad, et hinnata nende hetkeväärtust, väärtuse muutust ja osakaalu fondi investeeringute hulgas. Halbadest investeeringutest peab olema võimalik kiirelt loobuda.

Keegi ei saa pidada end maailma parimaks spetsialistiks igas varaklassis igas maailmajaos ja igal ajal. Kui tahta parimat, siis on hea kasutada parimate fondijuhtide oskusteavet ja kogemust üle maailma.

 Kulude juhtimine Riskide hajutamine

Investeerimise juures on alati oluline kulu, sest see omab otsest mõju klientide pensionivarade kasvule. Tänane finantsturg pakub palju soodsaid ja kuluefektiivseid instrumente, nagu näiteks kaubeldavad indeksaktsiad. Kui pank otsustab teha investeeringu pensionifondi varaga, kaalutakse alati hoolikalt, kas valida kuluefektiivne indeks, mis peegeldab turu liikumist, või mõni aktiivselt juhitud investeerimisfond, mille juht suudab ehk indeksit lüüa. Tähtis on adekvaatne tulu ja kulu vahekord.

Hajutades investeeringuid erinevate varaklasside, piirkondade, majandusharude ning ettevõtete vahel ning tehes paigutusi erinevatel aegadel, saame viia ühe otsuse mõju kogu fondile võimalikult väikeseks. See tagab meile stabiilsuse ning võimaldab olla avatud positiivsetele arengutele mitmes erinevas piirkonnas ja valdkonnas.

 

Jälgides neid lihtsaid põhimõtteid, pakume hästitoimivad ning väga konkurentsivõimelisi pensionifonde.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..