Nõuanded ja viited

Kui mõnus ja muretu saab olema Teie pensionipõlv? Esmapilgul võib tunduda, et kõik on vägagi lihtne – laekub ju pension lihtsalt igakuiselt Teie pangakontole… Tõsi. Kuid enne tuleb Teil teha mitmeid olulisi otsuseid, mis mõjutavad tulevase pensioni suurust.

Kõik oleneb Teie ootustest

 • Mõelge läbi, millist pensioni soovite saada. Arvestada tuleb asjaoluga, et riiklik pension ja II sammas annavad tulevikus kokku umbes 40% teie viimasest palgast.
 • Et sissetuleku vähenemine ei oleks nii drastiline ega rabaks teid jalust, on kindlasti tarvis koguda täiendavaid pensionisääste.
 • Teie pensionikapitali suurus sõltub mitmetest asjadest nagu näiteks pensionifondi valik ja kogumisperioodi pikkus, aga ka täiendavate säästude olemasolust ja igapäevastest väljaminekutest.

 

 

 

Viis põhjust pensionifondi vahetamiseks

 1. Kui Teie pensionifond ei arvesta Teie vanuse ja riskitaluvusega
  Kui Te ei ole viimase viie aasta jooksul kordagi pensionifondi vahetamisele mõelnud, tasub siiski veenduda, et omal ajal valitud fond arvestab ka praegu adekvaatselt Teie vanuse ja riskitaluvusega.

  Soovitav on pidada pangatöötajaga nõu, kas jätkata samas fondis või teha pikaajalisi eesmärke arvestades parem valik.

 2. Kui Teie pensionifondi tootlus ei ole täitnud Teie ootusi
  Võrrelge oma fondi pikaajalist tootlust teiste samasuguse riskiga fondidega ja mõelge, kas Teie pensionifondi hinna üles-alla kõikumine on Teie jaoks talutav.

  Kõige lihtsam on pensionifonde võrrelda Pensionikeskuse lehelt.

  Ärge laske end heidutada pensionifondi vahetamisega kaasnevatest tasudest. Õigest otsusest sõltub tulevikus Teie heaolu, fondi vahetamise tasudele kulutatud 1% varade mahust aga võib olla võimalik lühikese ajaga tagasi teenida.

 3. Kui Te ei mõista oma praeguse fondi strateegiat või ei kiida seda heaks
  Näiteks võib kuuma trendi järgija olla tegelikult hiljaks jäänud ega saa sellest trendist mitte kasu, vaid hoopis kahju, sest iga kuum kaup on kallis ja pigem ülehinnatud.
 4. Kui Teie pensionifondi valitseja renomee ei ole Teie ja üldsuse silmis parim
  Oma pensionifondi valitsejat peab usaldama, sest tema on partner, kelle majandada annate väärtuslikud ressursid oma tuleviku kindlustamisel.
 5. Mõelge uuesti läbi omaaegsed otsused ja valikud
  Pensionifondi vahetamist tasub kaaluda ka juhul, kui leiate, et eelmine pensionifondi valik on tehtud kiirustades ja läbi mõtlemata.
  Otsustamata jätmine on halvem valik kui uuesti otsustamine. Pensionieas ei ole enam võimalik kapitali kogumiseks ja kasvatamiseks midagi ette võtta – tagantjärele tarkus ei ole väärt sentigi.

PS!  Võimalus viia üle ka ainult uued maksed
Teil on võimalus suunata fondivahetusejärgselt uude fondi ka ainult uued maksed, jättes olemasolevad varad oma senisesse fondi.

Niisugune otsus on seotud Teie jaoks väiksemate kuludega, ning ka otsuse langetamine on lihtsam ja mugavam.

Mis on fondipension ja kuidas seda makstakse?

Fondipension on kohustusliku kogumispensioni väljamakse tegemise liik, mida kasutatakse juhul, kui II samba fondidesse kogunenud vara väärtus on väiksem kui 50-kordne rahvapensioni määr.

Fondipensioni makstakse kas üks kord kuus, üks kord kvartalis, kaks korda aastas või üks kord aastas. Fondipensioni suurus sõltub sellest, kui palju on kapitali kogunenud, millises vanuses tehakse fondipensioni avaldus ning kas kasutatakse minimaalse väljamakse piirmäära või ei.

Kuidas kogumispensioni kogumine toimub?

Kogumispensioni põhimõte on väga lihtne: Te investeerite 2% oma brutopalgast ning riik lisab 4%. Teie valite fondi, fond teenib rahale raha juurde ja nii koguneb pensionipõlveks säästetud summa, millest makstakse Teile pensionilisa.

Kogumispensionide süsteem on riigi poolt reguleeritav ja fondi kogutud raha on pärandatav.

Millal saan oma raha III sambast hakata välja võtma?

III samba pensionifondist on võimalik raha välja võtta jooksvalt, kuid kui olete saanud 55 aastat vanaks ja olete olnud III samba investor vähemalt 5 aastat, kehtivad III samba väljamaksetele täiendavad maksusoodustused.

Väljamaksete suurus sõltub kogunenud reservi suurusest ning valitud pensioniperioodi pikkusest. Valikuvabadus võimaluste osas on suur – alates ühekordsest väljamaksest kuni eluaegse pensionini.

Kuidas ma raha III sambast kätte saan?

Pensionifondist tehakse väljamaksed osakute tagasivõtmisel. See tähendab, et raha kättesaamiseks tuleb olemasolevad osakud maha müüa. Väljamaksed pensionifondist on paindlikud, mis tähendab, et müüa saab kõik osakud korraga või osade kaupa.

Osakute tagasimüümiseks tuleb pangale esitada müügikorraldus. Müügikorraldust saab esitada igal pangapäeval.

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Ekspert selgitab: mis on pensionifondi tootlus ja kuidas see kujuneb?

Lugege lähemalt..