Kogumishoius

Kogumishoius on hea algus oma kodu sissemakse kogumiseks või mõne muu olulise eesmärgi poole püüdlemiseks. Tehes kogumishoiusele igakuiseid kindla suurusega juurdemakseid, on lihtsam oma rahaasju planeerida.
 

Kogumishoiusel on mitmeid eeliseid

 • Kogumishoius aitab planeerida olulisi ja suuremaid väljaminekuid ning tekitada säästmisharjumust.
 • Ise saate valida sobiva hoiustamisperioodi pikkuse ja juurdemaksete suuruse.
 • Mugavus –  vaja pole teha muud, kui sõlmida leping. Kõige ülejäänu eest hoolitseme meie.

 

 • Juurdemaksete tähtajad ja summad fikseeritakse hoiuselepingus.
 • Kokkulepitud suuruses juurdemaksed kannab pank kindlal kuupäeval automaatselt Teie arvelduskontolt kogumishoiusele.
 • Hoiustamise periood on 6 kuud kuni 5 aastat.
 • Intress kantakse arvelduskontole 2 korda aastas.
 • Intressiarvestus põhineb kogumishoiuse konto päevasaldol.

Kogumishoiuse tingimusedPDF.

Kogumishoius
Periood EUR
6K 0,20
12K 0,30
18K 0,30
24K 0,30
30K 0,30
36K 0,35
42K 0,35
48K 0,35
54K 0,35
60K 0,40

* Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.


 
HOIUSED
EUR hoiuse avamine Tasuta
Sularaha sissemaksmine EUR hoiuse avamiseks Tasuta

Alates 01.10 tegutseb Nordea Bank AB Eesti filiaali asemel ühendpank nimega Luminor Bank AS. Luminor Bank AS hoiustatud rahasummad on tagatud Eesti hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused (vt juriidilistele isikutele kehtivad  välistused allpool).

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab

Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma.

Tagatud summa

Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.


Hüvitise maksmine

Hüvitise maksmine toimub Eesti hoiuste tagamise osafondi kaudu. Tagatud summade väljamakse toimub kuni 7 pangapäeva jooksul  alates hoiuste peatamise päevast, va tagatisfondi seaduses sätestatud juhtudel.

Lisainfot hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Tagatisfondi kodulehelt.

Hoiustaja teabelehtPDF

KÜSIMUSED JA VASTUSED

1. Kuidas arvutatakse klientidele hüvitamisele kuuluvaid summasid?
Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Eesti finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

2. Millistele juriidilistele isikutele hoiuste tagamise skeem ei laiene?

 • Riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused
 • Krediidiasutused
 • Krediidiandjad-või vahendajad
 • Finantseerimisasutused
 • Kindlustusandjad ja edasikindlustusandjad
 • Investeerimisfondid või fondivalitsejad
 • Investeerimisühingud


3. Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?
Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.

4. Millises valuutas hüvitist arvestatakse ja makstakse?
Hüvitist arvestatakse ja makstakse eurodes.

 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Investeerimine on igaühe võimalus
Investeerimine on igaühe võimalus Vastupidiselt levinud suhtumisele pole investeerimine vaid jõukate privileeg. Lugege lähemalt...

 

Kolm elulist mõtet tulumaksu tagastusest
Kuidas alustada säästmist ja investeerimist? Säästmise või investeerimisega alustamine ei nõua suuri rahasummasid nagu tihtipeale eksikombel arvatakse. Lugege lähemalt...

 

Madal hinnakasv soosib säästmisega alustamist

Lugege lähemalt ...

 

Hoiuste tagatus

Lugege lähemalt..

 
Broneerige nõustamiskohtumine veebis või pangakontoris