Lastehoius

Lastehoius on parim viis lapsele või lapselapsele ülikooli astumiseks ja iseseisva elu alustamiseks stardiraha koguda. Hea mõte on lastehoiusele koguda näiteks igakuised lapsetoetused ja vanavanemate kingitud sünnipäevarahad.
 
 Lastehoiusel on mitmeid eeliseid 
 • Lastehoiuse sissemakseid saab teha vastavalt võimalustele vabalt valitud summas ja ajal.
 • Panga poolt lastehoiuse kontole kantud intressid hakkavad omakorda intressi koguma.
 • Hoiuse pikkus võib olla kuni 18 aastat. Nii on hoiuse lõppedes kogunenud märkamatult märkimisväärne rahasumma.
 • Lastehoiuse saab avada lapsevanem või lapse seaduslik esindaja.
 • Hoiusele on võimalik teha juurdemakseid vabalt valitud summas ja ajal.
 • Hoius lõpeb lapse 18-aastaseks saamisel, seega on võimalik hoiustada kuni 18 aastat.
 • Lastehoiuse valuuta on euro. Esimene sissemakse lastehoiusele peab olema vähemalt 10 eurot.
 • Tutvu lastehoiuse tingimustegaPDF.
Lastehoius
Lastehoiuse intressimäära kehtestab pank.  Hetkel on intressimäär 1,2%.
 
 • Intress arvestatakse iga päev hoiusekonto päevasaldo alusel.
 • Intressi maksab pank hoiusekontole kaks korda aastas - 30. juunil ja 31. detsembril ning hoiuse lõppkuupäeval. Nii hakkab kontole makstud intress omakorda Teile intressi teenima.
Hinnakiri
Lastehoius EUR
Hoiuse avamine Tasuta
Sularaha sissemaksmine Lastehoiuse kontole pangakontoris Tasuta
Ülekanne Lastehoiuse kontole pangakontoris ja internetipangas Tasuta

Alates 01.10 tegutseb Nordea Bank AB Eesti filiaali asemel ühendpank nimega Luminor Bank AS. Luminor Bank AS hoiustatud rahasummad on tagatud Eesti hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused (vt juriidilistele isikutele kehtivad  välistused allpool).

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab

Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma.

Tagatud summa

Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.


Hüvitise maksmine

Hüvitise maksmine toimub Eesti hoiuste tagamise osafondi kaudu. Tagatud summade väljamakse toimub kuni 7 pangapäeva jooksul  alates hoiuste peatamise päevast, va tagatisfondi seaduses sätestatud juhtudel.

Lisainfot hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Tagatisfondi kodulehelt.

Hoiustaja teabelehtPDF
 

KÜSIMUSED JA VASTUSED

1. Kuidas arvutatakse klientidele hüvitamisele kuuluvaid summasid?
Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Eesti finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

2. Millistele juriidilistele isikutele hoiuste tagamise skeem ei laiene?

 • Riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused
 • Krediidiasutused
 • Krediidiandjad-või vahendajad
 • Finantseerimisasutused
 • Kindlustusandjad ja edasikindlustusandjad
 • Investeerimisfondid või fondivalitsejad
 • Investeerimisühingud
 

3. Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?
Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.

4. Millises valuutas hüvitist arvestatakse ja makstakse?
Hüvitist arvestatakse ja makstakse eurodes.

Hinnakiri
Lastehoius EUR
Hoiuse avamine Tasuta
Sularaha sissemaksmine Lastehoiuse kontole pangakontoris Tasuta
Ülekanne Lastehoiuse kontole pangakontoris ja internetipangas Tasuta
 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Investeerimine on igaühe võimalus
Investeerimine on igaühe võimalus Vastupidiselt levinud suhtumisele pole investeerimine vaid jõukate privileeg. Lugege lähemalt...

 

Kolm elulist mõtet tulumaksu tagastusest
Kuidas alustada säästmist ja investeerimist? Säästmise või investeerimisega alustamine ei nõua suuri rahasummasid nagu tihtipeale eksikombel arvatakse. Lugege lähemalt...

 

Madal hinnakasv soosib säästmisega alustamist

Lugege lähemalt ...

 

Hoiuste tagatus

Lugege lähemalt..