Tähtajaline hoius

Tähtajaline hoius on turvaline võimalus panna oma raha kindlaks perioodiks intressi teenima.
 

Tähtajalisel hoiusel on mitmeid eeliseid

 • Intress on fikseeritud kogu hoiuse perioodiks, nii ei mõjuta kõikuvad intressimäärad kehtiva hoiuse tootlust.
 • Tähtajalise hoiuse saab avada alates 100 eurost, hoiuse periood võib olla 1 kuust kuni 5 aastani.
 • Kõik meil avatud hoiused on tagatud Eesti hoiuste tagamise skeemiga.
 • Hoiustamisperioodiks võib olla 1 kuu kuni 5 aastat.
 • Hoiuse lõppedes kantakse hoiuselt teenitud intress koos põhisummaga Teie arvelduskontole, samuti on võimalik hoiuse automaatne pikendamine järgmiseks perioodiks.
 • Kui hoiuse tähtaeg on pikem kui 12 kuud, maksab pank hoiuselt teenitud intressi välja kord aastas. Hoiuse lõppedes kantakse viimase perioodi intress koos põhisummaga Teie arvelduskontole.
 • Minimaalne hoiustatav summa on 100 EUR või selle ekvivalent muus valuutas.
 • Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korral hoiusele intressi ei maksta.
 • Tutvu tähtajaliste hoiuste tootetingimustegaPDF.
Tähtajaline hoius
Periood EUR USD GBP NOK
1K 0,01 0,30 0,10 0,40
3K 0,05 0,50 0,30 0,60
6K 0,15 0,70 0,50 0,70
9K 0,25 0,80 0,60 0,80
12K 0,40 1,00 0,80 1,00
13K - - -
24K 0,50 1,10 1,00 1,10
36K 0,60 1,30 1,10 1,20
60K 0,80 1,50 1,20 1,30
 
 • Intressimäärad kehtivad summadele 100 EUR kuni 100 000 EUR või selle ekvivalendile muus valuutas.
 • Intress on tabelis toodud protsentides arvestusliku aasta kohta (360 päeva). Intressi arvutatakse tegelike hoiustamispäevade eest.
 • Intressimäärad kontorites on 0,05% madalamad.


 

HOIUSED
Hoiuse avamine Tasuta
Sularaha sissemaksmine hoiuse avamiseks Tasuta
Sularaha sissemaksmine Lastehoiuse või Reservhoiuse kontole kontoris Tasuta
Ülekanne Lastehoiuse või Reservhoiuse kontole pangakontoris ja internetipangas Tasuta

Ülekanne oma hoiuse kontolt arvelduskontole3 

 • esimene kord kuus
 • kõik järgnevad korrad

 

 • Tasuta
 • 0.3 % of the amount, min1.60 €
3 Hoiuse ennetähtaegse lõpetamise korral arvestatakse sularaha sissemaksmise teenustasu tagasiulatuvalt vastavalt kehtivale hinnakirjale.
HOIUSED
EUR hoiuse avamine Tasuta
Sularaha sissemaksmine EUR hoiuse avamiseks Tasuta

Alates 01.10 tegutseb Nordea Bank AB Eesti filiaali asemel ühendpank nimega Luminor Bank AS. Luminor Bank AS hoiustatud rahasummad on tagatud Eesti hoiuste tagamise skeemiga. Hoiuste tagamise skeemiga on kaitstud nii hoiused kui ka arvelduskontodel olev raha.

Hoiuste tagamise süsteem on loodud eesmärgiga maandada pankade finantsriski. Hoiuste tagamise süsteem tagab hüvitise maksmise pankades hoitavate rahaliste vahendite eest, kui pank ei ole maksejõuetuse tõttu suuteline kliendi hoiustatud rahalisi vahendeid välja maksma või kui panga järelevalveinstitutsioon tühistab panga litsentsi.
Hoiuste tagamise skeemiga on tagatud nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute hoiused (vt juriidilistele isikutele kehtivad  välistused allpool).

Kuidas hoiuste tagamise skeem töötab

Klientidel on õigus hüvitisele, kui pank ei ole maksevõimetuse tõttu suuteline oma kohustusi täitma.

Tagatud summa

Hüvitise maksimaalne suurus on 100 000 eurot kliendi kohta. Kui kliendile kuuluvate hoiuste kogusumma on alla 100 000 euro, hüvitatakse hoiuste tegelik väärtus. Kui konto on avatud kahe või enama isiku nimel, rakendub hüvitise maksimaalne summa igale isikule eraldi.


Hüvitise maksmine

Hüvitise maksmine toimub Eesti hoiuste tagamise osafondi kaudu. Tagatud summade väljamakse toimub kuni 7 pangapäeva jooksul  alates hoiuste peatamise päevast, va tagatisfondi seaduses sätestatud juhtudel.

Lisainfot hoiuste tagamise skeemi kohta on võimalik saada Tagatisfondi kodulehelt.

Hoiustaja teabelehtPDF
 

KÜSIMUSED JA VASTUSED

1. Kuidas arvutatakse klientidele hüvitamisele kuuluvaid summasid?
Hoiuste tagamise skeemi alusel kaitstud hoiused hüvitatakse koos pankrotiotsuse või Eesti finantsinspektsiooni otsuse päevaks kogunenud intressidega. Hüvitise 100 000 euro suurune piirmäär rakendub iga hoiustaja poolt ühes pangas hoitavate hoiuste kogusummale, mitte aga igale avatud hoiusele eraldi.

2. Millistele juriidilistele isikutele hoiuste tagamise skeem ei laiene?

 • Riigiasutused ja kohaliku omavalitsuse üksused
 • Krediidiasutused
 • Krediidiandjad-või vahendajad
 • Finantseerimisasutused
 • Kindlustusandjad ja edasikindlustusandjad
 • Investeerimisfondid või fondivalitsejad
 • Investeerimisühingud
 

3. Kui kliendil on nii laen kui hoiused samas pangas, siis kas hüvitusjuhtumi korral väheneb laenujääk tagatud hoiuste arvelt?
Õigust hüvitisele ei tasaarveldada võlgnevustega, mis kliendil panga ees on.

4. Millises valuutas hüvitist arvestatakse ja makstakse?
Hüvitist arvestatakse ja makstakse eurodes.

 
ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Investeerimine on igaühe võimalus
Investeerimine on igaühe võimalus Vastupidiselt levinud suhtumisele pole investeerimine vaid jõukate privileeg. Lugege lähemalt...

 

Kolm elulist mõtet tulumaksu tagastusest
Kuidas alustada säästmist ja investeerimist? Säästmise või investeerimisega alustamine ei nõua suuri rahasummasid nagu tihtipeale eksikombel arvatakse. Lugege lähemalt...

 

Madal hinnakasv soosib säästmisega alustamist

Lugege lähemalt ...

 

Hoiuste tagatus

Lugege lähemalt..