Fondide tulemused

September 2016.

Septembri suurim mõju penisonifondi varadele tuli nafta hinna kasvust. Naftat tootvate riikide otsus vähendada nafta tootmist tähendas koheselt ka nafta hinna kerkimist. See omakorda mõjutas koheselt ja positiivselt naftatoomissektori ettevõtete tulevikuväljavaateid ning nende võlakirjade ning aktsiate hindasid. Teine suur sündmus, mida turud väga ootasid, oli keskpankade otsused intresside tõstmise koha. Intresside tõstmine oleks suurendanud kindlustunnet majanduse kasvu osas. Paraku piirdus USA keskpank vaid viitega, et intresside tõus on päevakorral, kuid majandus ei ole selleks veel piisavalt küps. Intresside tõus tähendaks pankadele ja kindlustusseltsidele, kes hoiavad raha keskpankades madala intressi peal, kohest tulude ja väärtuse kasvu. Teistele majandusharudele võib intresside tõstmine omada pärssivat mõju, kui see leiab aset enneaegselt.

Eelnevast tulenevalt oli Nordea pensionifondide tootlus septembris miinusmärgiga, peegeldades peamisi finantsturgude liikumist. Kuid pikkajalised tootlused on Nordea pensionifondidel endiselt parimate hulgas. Samas oli ka hea tootlusega investeeringuid. Kasv tuli arenevate turgude aktsiatest, kinnisvarafondidest ning Euroopa riikide võlakirjadest.

Möödunud kuul tegime täiendavad investeeringud Põhja-Ameerika aktsiatesse ning globaalsetesse aktsiatesse. Samas vähendasime investeeringuid Jaapani aktsiatesse. Lisaks suurendasime positsioone Euroopa riikide võlakirjafondides ning vähendasime positsiooni madalama reitinguga ettevõtete võlakirjades.

 

Parimate soovidega

Olli Enqvist
Nordea pensionifondide fondijuht

Aruanded

Investeeringute aruanne pensionifond A

Investeeringute aruanne pensionifond B

Investeeringute aruanne pensionifond C

Investeeringute auranne pensionifond A Pluss

Investeeringute aruanne Intress Pluss

Investeeringute aruanne Aktsiad 100

 

Prospektid

Prospektides on toodud fondide peamised tegevuspõhimõtted ning prospektis olev info annab aluse hinnata fondi sobilikkust kliendile.

II sammas
Pensionifondi A Pluss prospektPDF
Pensionifondi A prospektPDF
Pensionifondi B prospektPDF
Pensionifondi C prospektPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 prospektPDF

Pensionifondi Intress Pluss prospektPDF

 

 

Tingimused

Fondi tingimused on ametlikuks dokumendiks, millega sätestatakse fondi  eesmärk ning riskitase, samuti fondi toimimise alused, õigused ja kohustused. 

kehtivad alates 01.01.2016
Nordea Pensionifond A PlussPDF
Nordea Pensionifond APDF
Nordea Pensionifond BPDF
Nordea Pensionifond CPDF

 

III sammas
Pensionifondi Aktsiad 100 tingimusedPDF

Pensionifondi Intress Pluss tingimusedPDF

ShadowShadowShadow

Soovitused ja nõuanded

Pensionikoguja kolm mõttekohta
Pensionikoguja kolm mõttekohta Riskida kasvu nimel või mitte? Kas fondi investeeringust on mulle kasu? Millal tegutseda, mida teha? Lugege lähemalt..

Millest elada pensionieas? Lugege lähemalt..

Kinnisvarapension. Kellele ja kuidas?

Lugege lähemalt..

Kas ja millal vahetada pensionifondi?

Lugege lähemalt..

Pensioni kolmas sammas on kasulik viis pikaajaliselt raha kogumiseks

Lugege lähemalt..